Oferta

Klub sportowy MMS Dendysski –  strategia i plany na sezon 2020/2021

Jesteśmy szkolnym dziecięcym klubem sportowym pracującym w ramach Fundacji Królowej Świętej Jadwigi  przy szkołach Montessori w  Beskidzie Żywieckim. Zrzeszamy dzieci i młodzież chcących zadbać o swój rozwój fizyczny oraz trenować narciarstwo alpejskie - nie tylko uczniów wspomnianych placówek przedszkolnych i szkolnych, ale również dzieci spoza nich.

Misją naszego klubu jest zaszczepienie pasji do sportu i aktywności fizycznej, nauka trenowania i zdrowej rywalizacji, wykształcenie odpowiednich nawyków oraz profesjonalne przygotowanie motoryczne, ogólnorozwojowe oraz narciarskie

Kadra Klubu:                                                                                                                                                  

kierownik klubu: Zuzanna Koprowska

trenerzy sekcyjni: Beata Dendys-Januła, Zbigniew Dendys, Dominik Dendys, Szymon Kraciuk, Piotr Bosak                         

koordynator motoryczny: Artur Płonka

Pracujemy w ramach 3 sekcji klubowych: przygotowawczej, sportowej i wyczynowej, co pozwala na prowadzenie zajęć na każdym etapie zaawansowania technicznego.

Nasz roczny plan treningowy to 10 miesięcy regularnych zajęć sportowych (2-3 x w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota). Jesienne i wiosenne szkolenia ogólnorozwojowe na hali sportowej i w terenie, maksymalne wykorzystanie sezonu zimowego na treningi narciarskie, kilka obozów przygotowawczych na lodowcach przed sezonem startowym oraz letnie zgrupowania  kondycyjne.

Każda z sekcji klubowych ma swoje cele i plan pracy na sezon treningowy:

Przygotowawcza - wstęp do profesjonalnej pracy treningowej  nauka racjonalnegoi systematycznego treningu, wdrożenie do obowiązkowości, samodzielności, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów, przyzwyczajanie do wysiłku i koncentracji na wykonywanym zadaniu, skupienie na pracy ogólnorozwojowej,  nauka podstaw techniki narciarskiej realizowanaw oparciu o formy zabawowe i nierywalizacyjne, bez konieczności wyjazdów poza sezonem zimowym. Starty w zawodach jako urozmaicenie planu treningowego.

Sportowa - wszechstronne treningi ogólnorozwojowe oraz elementy treningu specjalistycznego ukierunkowane na narciarstwo alpejskie; dążenie do jak największej ogólnej sprawności fizycznej zawodników: doskonalenie zdolności motorycznych, gimnastycznych, koordynacyjnych, stabilizacji, siły i wytrzymałości. Jazda na nartach w każdych warunkach śniegowych i terenowych, nauka i doskonalenie techniki jazdy sportowej. Etap rywalizacji sportowej, treningi  przygotowujące do startów w zawodach ligowych, pucharowych, amatorskich.

Wyczynowa - treningi całoroczne skoncentrowane na przygotowaniu do sezonu startowegow Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i międzynarodowych zawodach FIS. Treningi ukierunkowane i specjalistyczne, przeznaczone dla zawodników nastawionych na rywalizację sportową i dążenie do mistrzostwa. Współpraca z trenerem motorycznym, dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem sportowym oraz międzynarodową grupą Kronplatz Racing Center.

Nasi Podopieczni korzystają z bogatego zaplecza technicznego i sprzętowego (włącznie ze specjalistyczną siłownią wyposażoną własnym sumptem). Realizują program przygotowania motorycznego opracowany przez trenerów - Dominika Dendysa, koordynatora Artura Płonkę oraz treningu siłowego przygotowany przez dra Michała Wilka.  Klub gwarantuje też każdemu  z Klubowiczów indywidualne serwisowanie sprzętu narciarskiego, pomoc w jego doborze i zakupie z wykorzystaniem ofert producentów skierowanych do klubów narciarskich.

Oprócz zadań klubowych realizujemy wiele dodatkowych przedsięwzięć sportowych będących konsekwentną kontynuacją i rozszerzeniem pracy Klubu:

1. Tygodniowe warsztaty narciarskie dla wszystkich naszych Uczniów -wielkie sportowe spotkanie prawie 150 Dzieci z  Rodzin edukujących w domu. Klilkudniowe szkolenie na śniegu kończymy kolejną  Edycją Ogólnopolskich Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim dla Dzieci i Rodziców Edukacji  Domowej - imprezą mającą integrować całe środowisko homeschoolersów w Polsce.

2. Zajęcia sportowe w ramach 2 głównych Zlotów Rodzin ED - jesienią i wiosną trenerzy klubowi zapraszają uczniów z edukacji domowej na kilkugodzinne spotkanie na świeżym powietrzu z bogatym programem rozgrywek, zabaw i gier sportowych. Od najmłodszego przedszkolaka do maturzysty - każdy z uczniów znajdzie sportowe atrakcje odpowiadającego jego zainteresowaniom. W pomoc przy organizacji angażujemy uczniów gimnazjum stacjonarnego oraz wszystkich klubowiczów.

3. WF na nartach - unikatowy program (dla uczniów gimnazjum stacjonarnego) prowadzenia wszystkich zajęćwychowania fizycznego w okresie zimowym na stoku narciarskim, nawiązujący dla wzorów funkcjonujących w szkołach w krajach alpejskich. Szkolenie narciarskie realizowanew ramach godzin WF prowadzone jest przez  trenerów naszego Klubu i wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa SITN PZN i obejmuje cały cykl nauczania jazdy na nartach - od podstaw do jazdy sportowej.

Informacje, zapisy i konsultacje : info@dendysski.pl

Oferta wyjazdów dla dzieci z rodzicami oraz szkoleń dla dorosłych na www.freeridesport.pl